• Detron
  • Detron
  • Detron
  • Detron

Detron

Connecting ’the Dots’

De vraag die Studio-pls gesteld werd, is om naast de noodzakelijke bouwkundige ingrepen de ruimte te voorzien van een ‘huiselijkheid’. De letterlijke woorden waren: ‘wij moeten het gevoel hebben dat we op deze plek graag willen werken.’ Hiernaast hebben we het voorstel gedaan om naast deze huiselijkheid de ruimte te voorzien van een Corporate Identity.
De rode draad in het ontwerp is een membraan die tussen de overige functies door slingert. Deze membraan schermt het zicht af waar het moet en laat het licht door waar het kan. Het membraan bevat het thema: ‘Connecting the dots, to make people flourish’. Dit is de corporate identity van Detron en is hetgeen het bedrijf doet en groot maakt. Dit thema krijgt gestalte door een grafische abstractie van de zaadjes van uitgebloeide paardenbloemen op de semi-transparante wand en de dichte wanden die door het hele werkgebied slingert.