Hoe

Wij gaan met behulp van uw input een ontwerp op maat ontwerpen. Studio-pls analyseert de werkelijke vraag en behoefte van de opdrachtgever altijd eerst zo grondig mogelijk en maakt die vraag voor de opdrachtgever middels heldere grafische schema’s snel inzichtelijk. Door deze schematische en grafische manier van werken in de beginfase worden de grootste knelpunten en de beste oplossingen in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerpproces naar voren gehaald.

De ontwerpgesprekken vinden plaats bij ons op kantoor in het Klokgebouw of bij u thuis, overdag of in de avond, altijd rekening houdend met uw wensen. Met verschillende ontwerpvarianten dagen wij u graag uit, waarbij u uiteraard altijd aan het stuur zit als het om de eindbeslissingen gaat. Zo weet u zeker dat U het beste en voor u meest geschikte ontwerp krijgt.

Hoe

Analyse

Knelpunten oplossen en bouwfouten voorkomen?

Varianten

Neem geen genoegen met één ontwerp

Model

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van 3d modellen?

Bezoek

Bezoek onze studio

Pricacy Policy

Zie hier onze privacy policy


B