’t Root

Ontwerp voor een voetbalaccommodatie te Asten.

Door een knip aan te brengen ontstaat een ‘spelerstunnel’ die het hoofdveld met de kleedlokalen verbindt. Hier bevindt zich het hart van de ontsluiting en tevens de interne entree naar de kantine. Door het aansnijden van het hoofdvolume wordt een nieuw perspectief geïntroduceerd waardoor het gebouwvolume een bewegelijk en sportief uiterlijk krijgt. Hierdoor creëert het volume contact met haar omgeving en worden zichtlijnen over alle sportvelden mogelijk. De huid vouwt zich als een lint om het volume waardoor de twee elementen basis + kantine samen een massa vormen. Een natuurlijk materiaal als huid zorgt voor het landelijke karakter. De huid heeft naast het bijeenhouden van een massa nog drie andere functies. Ze beschermd het glas in de ramen tegen de voetbalinslag, is inbraakwerend en creëert een zonwerende filter.

Opdrachtgever

  • Voetbalvereniging NWC
  • Asten

Bouwdata

  • Jaar:2010
  • Grootte:1250 m2 BVO
  • Bouwsom:€ 1.400.000