Shifted Hous

Shifted Hous

Bij een verschuiving van het toekomstige gezinsleven hoort tevens een verschuiving van het woonprogramma. Hierin is geanticipeerd door in de nieuw te bouwen woning een dubbele ‘shift’ toe te passen in de gebouwmassa.

Inzending BNA gebouw van het jaar 2020

 

Programma
Het programma bestaat uit drie elementen: wonen, slaapgedeelte ouders en slaapgedeelte kinderen. De eerste ingreep die gedaan is, is dat het gebouw gesplitst is in voor en achter. Voor wonen, achter slapen. Het gebouw is uit elkaar getrokken over de breedte as waardoor hiertussen de entree en gewenste patio ontstaan is. Vervolgens is een tweede shift gemaakt: het opsplitsen tussen ouder en kind. Het programma van de ouders is ‘naar buiten’ verschoven over de lengteas en is zelfstandig geworden. Door deze ‘shift’s ontstaat een lange ruimtelijk gang, met zicht op de achtertuin.

Bouwdata

  • Jaar: 2019
  • Grootte: 199 m2
  • Bouwsom: 495.000 euro